Kompetansehelg 9.-10-nov. 2019 på Gardermoen

Styret ønsker at o-gruppa stiller med tre deltakere på denne kompetansehelga slik at vi kan få med oss alle parallellsesjoner. Vedlagte program beskriver innholdet som passer for unge og eldre, med fokus på rekruttering og o-løp for barn og unge, inkludering av nye grupper, trening og sprintorientering. Det vil også gå et Trener1 kurs samme helga. Interesserte medlemmer som kan tenkke seg å delta, gir styreleder en tilbakemelding innen 1.okt.

Share