50-års jubileumsfest for turorientering i Bodø!

Skrevet av Torkel Irgens

Fredag 5. november kl 1800 inviterer turO-utvalget, og hele klubben, til turO-avslutning for sesongen 2021. I år vil vi også markere 50-års jubileum for turO i Bodø.

Vi har to deltakere i våre lister som har deltatt gjennom alle 50 år, det er virkelig imponerende!! Disse og flere vil bli hedret under jubileet. TurO utvalget planlegger en jubileumsutstilling, som viser noe av utviklingen disse 50 årene fra den tiden da den enkelte deltakere dro ned til en av byens sportsforretninger og tegnet på postene selv, til den digitale utviklingen vi i dag har tatt i bruk med QR koder og nedlastbare kart.

De mange turopplevelsene i Bodømarka er likevel det som står i fokus. Vi har invitert gjester fra Norsk orientering, Bodø kommune og Nordland fylke og flere til å feire sammen med oss. 50 år med turorientering er folkehelse i særklasse. Vi har også fått laget en jubileumsdiplom, basert på den første diplomen som ble brukt på 1970 tallet. For å kunne gjennomføre en flott jubileumsfest, trenger vi i turO utvalget å vite hvem fra klubben som blir med som medarbeidere denne kvelden, og at vi blir mange nok. Vi håper på stor deltakelse fra ivrige turO deltakere i alle aldersgrupper. Vi begynner å rigge bord og utstyr fra kl 1600 i Mørkvedhallen. Dørene åpner kl 1730, og programmet starter kl 1800. Fint om du melder fra til Torkel Irgens om du kan kan bli med på å lage turO-fest.

Vi sees.

Share