Årsmøte B&OI allianse

Innkalling til Ordinært årsmøte i B&OI allianse tirsdag 17/3-15, kl. 1900 på klubbhuset i Tennisveien.

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2014
  6. Fastsettelse av medlemskontigent
  7. Budsjett 2015
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

Eventuelle saker til årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.

Med sportslig hilsen

Jon-Are Andreassen, Leder

Share