Stolpejakt statistikk per 15.juli 2019

Stolpejakten er blitt en suksess i Bodø, og det registreres daglig nye brukere. Det er per dags dato registrert 1182 stolpejegere som jakter på våre 50 stolper. 106 har besøkt alle stolpene, og det er 650 som har besøkt 10 stolper eller mer.

Klubben har fortsatt igjen kartbrosjyrer til gratis utdeling, og de legges ut i i Stormen bibliotek, Bodø turistkontor og ved Servicesentralen til Bodø kommune. Hvis noen ønsker å ha noen til utdeling, så ta kontakt med leder.

Stolpejakten skal pågå til 1.nov. og kanskje kommer vi opp i 3000 registrerte stolpejegere i løpet av 2019 i Bodø?

Statistikken nedenfor forteller litt om hvem som er brukere og besøksmønsteret.

Det er ikke alle som har oppgitt kjønn eller alder, så disse er ikke telt opp her. Derfor er det være avvik mellom antall stolpejegere totalt og summen mellom menn og kvinner eller antallet i aldersfordelingen.

Totalt

1182 Stolpejegere med 22477 registrerte besøk i Bodø

Kjønnsfordeling

357 (39.76%) menn 0g 541 (60.24%) kvinner

Aldersfordeling

Vi må ta aldersfordelingen med «en klype salt». Brukere står fritt til å fylle inn hva de ønsker som fødselsår mellom 1900 og 2019.

Besøk pr dato

Antall stolperegistreringer og antall brukere gruppert på dato

Share