Saltensprint Rønvik skole tirsdag 17.april

Skrevet av Marius Finstad

VIKTIG: Påmelding i Eventor

SESONGSTART 2018

Førstkommende tirsdag (17.) er første løp for sesongen, sprint med arena ved Rønvik skole. Fri start mellom kl. 18-19, oppfordrer flest mulig til å melde seg på via Eventor før mandag 22:00. Arena er øst i skolegården og parkering rett ved arena, se kart under.

Løypetilbudet er A-løype (ca. 2), C-løype (ca. 1,4) og N-Løype (ca. 0,9). I tillegg er det opplegg for rekrutter med Fart med Kart og flere korte N-sløyfer med oppmøte 17:30.

Kartet bestemmer hvor det er lov å springe. A-løypa blir berørt av et forbudt område. Her er det mulig å passere, men ikke tillat. Fair play gjelder. Se under for andre karttegn det ikke er lov å passere.

Anbefaler piggfrie o-sko.

NB! Det er en del snø enkelte steder, spesielt i skolegården og noen plasser er det også særs glatt is. Vær obs på dette. Vil også gjøre oppmerksom på at det er dels trafikkerte veier og oppfordrer alle til å vise hensyn og sunn fornuft mot dem som kjører og oppholder seg på veien.

Velkommen til sesongstart ?

Share