Saltensprint Nord universiet 20.september

Martha Kalvig Skogan sier:

Arena i morgen blir på «baksiden» av universitetet, på den åpne plassen ved siden av UFO. Start mellom kl. 17:30 og kl. 18:30.

OBS! Det blir startpost i morgen for C- og A-løypen. Det betyr at N-løpernes starttrekant er på det stedet dere nuller brikken, mens C- og A-løpernes starttrekant vil være på et annet sted. Det vil være merking til startpost. Dersom dere lurer på noe; SPØR VED START!

Anleggsområdet på fremsiden av universitetet er forbudt område markert med lilla skravering.

Løypelengdene er som følger:

N-løype: 0,690 m
C-løype: 2,090 m
A-løype: 2,790 m

Share