Postutstyr

Carl B Bjørseth jobber med søknad om spillemidler for utstyr jfr bla NM-uka. Han ønsker nå å få oversikt over det vi har i dag. Dette er en «sterk» oppfordring til alle som sitter på postutstyr (postbukker, snorposter og skjermer): bring dette til Hammarlibua eller leverer direkte til Bamse med en gang.

Share