NM-uka 2016 i rute

Forbundet ved Jan Arild Johnsen og Ivar Mølnvik var i helga på besøk og kontrollerte traseene i neste års NM-uke (Klungset og Straumøya). De var svært fornøyde med det de så, og introduserte begrepet «orienteringshimmelen».

Avisa Nordland spiller også på lag og har i dag publisert 2 sider fra besøket. Vi har også spennende planer om samarbeid under selve arrangementene.

Legg merke til at det kalles inn til MEDLEMSMØTE 9.november.

Les her:

AN 061015

Share