Medlemskontigent 2016

Medlemskontingent for 2016 blir nå fakturert. Kontingenten faktureres fra klubbens medlemsregister i Klubbadmin. Faktura sendes til de e-postadressene som er registrert i Klubbadmin. Dersom du mottar en faktura som ikke stemmer overens med ditt/deres medlemskap ber vi om at tilbakemelding sendes som svar på e-posten.

Når det gjelder familiekontingent er Klubbadmin satt opp slik at faktura blir sendt til alle e-postadressene familiemedlemmene er registrert med. Fakturaene er imidlertid identiske og skal bare betales en gang.

Det er viktig at kontingent betales til bankkontonummeret som står på fakturaen og at kidnummer brukes. Bankkontonummeret er ikke klubbens ordinære kontonummer, men et kontonummer som tilhører Buypass. B&OI orientering har inngått brukerstedsavtale med Buypass og innbetalt kontingent videresendes vår konto ukentlig.

Henvendelser vedrørende medlemsavgift kan rettes til frode.ikdahl@signalbox.no eller på e-post til Torkel Irgens.

Share