Gammel arrangørguide

Teksten under er den gamle arrangørguiden som lå på hjemmesiden til B&OI orientering. Vi har tatt vare på teksten av historiske grunner. Våren 2016 oppdaterte vi hjemmesidene med ny arrangørguide og regler for arrangementene.

Overordnet beskrivelse av hva som kreves av oss som skal arrangere løp. Under dette kapitlet i Lagshåndboka vil vi legge ut den informasjon du vil trenge for at løypeleggerjobben du har påtatt deg skal gi deg gode opplevelser.

Under de andre undermenyene vil du finne mer konkrete råd.

LØYPELEGGERBROSJYRE FRA NORSK ORIENTERING (2016)

Våren 2016 kom det en ny brosjyre om løypelegging, spesielt med vektlegging av gode og riktige løyper for barn og ungdom på N, C og B nivå.

VÅGØYNESKONVENSJONEN

I april 2008 gjennomførte vi et løypeleggerkurs hvor vi utformet ”Vågønes-konvensjonen”. Denne sier noe om hvordan vi vil jobbe og utvikle oss som løypeleggere. Styret har vedtatt den som retningsgivende for løypeleggerne i laget.

SØKE HJELP OG VEILEDNING

Du vil finne ei liste over personer du kan kontakte enten det gjelder et ønske om kvalitetskontroll på dine løyper i de yngste klassene, behov for hjelp fra våre superbrukere på den nye teknologien eller du trenger nøkkel til Hammarlibua der vi lagrer kart og postmateriell mv. Denne lista finner du her. (Ikke oppdatert etter 2008, men flere av personene kan fremdeles brukes).

KARTARBEID, tips og råd

Klargjøring av løpskart har fått ei egen side med hvilke muligheter som fins og nyttige adresser til firmaer som står for mangfoldiggjøring av kart med tilstrekkelig kvalitet. (Siden det lenkes til bør redigeres).

Lagets postkoder er lagt ut her.

Oversikt over lagets offsettrykte orienteringskart finner du under kart/OCAD-sidene og kartsiden.

Løypelegging tar sin tid og en må passe seg for å ikke komme på etterskudd. Et utprøvd arbeidsopplegg er lagt ut her.

Introduksjon

Saltenkarusellen og Saltensprinten er en serie nær-o-løp arrangert av orienteringsklubbene i Salten. Den årlige karusellen skal omfatte 10-12 løp i sesongen, fortrinnsvis arrangert på tirsdager. Karusellen skal bidra til å synliggjøre orienteringsidretten på en positiv måte i Salten. Antall sprintløp varierer.

Oppsett av terminliste og fordeling av arrangement mv mellom klubbene og kunngjøring i den forbindelse ivaretas av Saltenkarusellkomiteen. Komiteen består av tre medlemmer utpekt av arrangørklubbene og der minst to av klubbene er representert. Komiteen fungerer også som karusellens jury.

Saltenkarusellen har en sammenlagt premiering der deltakernes 6-8 beste løp teller (60 % av antall arrangerte løp rundet av oppover). Som grunnlag for premiering føres en rankingliste etter forhåndsfastsatte regler. Premieringen skal uttrykke sportslig rettferdighet og ha et omfang bestemt av karusellens økonomi.

(Andel tellende løp er fastsatt ut fra en rimelig rettferdsbetraktning der følgende hensyn er tatt: at noen må være løypeleggere, at sykdom, skader og andre forhold kan forhindre deltakelse og at løyper kan bli annullert pga feil.)

Løypene

Det konkurreres i løyper istedenfor klasser. Da står alle fritt til å velge løype etter nivå og forutsetninger. Man behøver ikke løpe i samme løype i alle løpene (men da konkurrerer du sammenlagt i flere løyper).

SALTENKARUSELLEN
Type Lengde Nivå Beregnet for
L 6 km A-nivå feks H17 – men også åpent for yngre og damer
M 4 km A.nivå feks D17/H40 – men også for yngre utrente eller eldre spreke
K 3 km B-nivå feks for 13-16 år – uerfarne voksne – veteraner
C 2 km C-nivå feks for 11-12 åringer og voksne nybegynenre
N 1.5 km N-nivå for nybegynnere – tidtakning men uten rangering
SALTENSPRINTEN
Type Lengde Nivå Beregnet for
A 1.5-2.5 km A-nivå  Alle andre enn nybegynnere. A-nivå i sprint er ikke like vanskelig som i terreng
N kort N-nivå Nybegynnere – tidtakning men uten rangering

Med løp av spesiell type eller terreng kan løypelengdene tilpasses.

Konkurranseregler

Pr januar 2013 finnes det ingen nedskrevne regler. Teksten under er den gamle teksten som har ligget flere år på hjemmesiden, som har fungert mer som veiledning enn som «regler».

Konkurransereglenes punkt 6.3.1: Løypenes vanskegrad inndeles i kategoriene A (vanskeligst), B, C og N (lettest). En A-løype skal, innefor de rammer terrenget setter, være mest mulig krevende og gi varierte utfordringer. En B-løype skal være variert og inneholde flere veivalgsmuligheter, men med tydelige oppfangende detaljer bak postene. En C-løype skal være variert, men strekkene skal ikke gi for store o-tekniske utfordringer og være knyttet til ledelinjer. Postene skal plasseres i nærheten av tydelige holdepunkter. En N-løype skal være enkel, men også variert i den grad det lar seg gjøre. På strekkene skal løperne kunne følge ledelinjer hele eller mesteparten av veien, og postene skal plasseres på eller i nærheten av disse.

Løperne skal få/ta kartet i startøyeblikket. Men nybegynnere og 11-12 åringer skal få kartet ved påmelding. Startpost kan med fordel brukes, for å gi sportslig rettferdighet og noe tid til å lese seg inn på kartet før orienteringen begynner.

Kontroll av løyper og koder/postbeskrivelse bruker vi normalt ikke på Saltenkarusell, men for uerfarne løypeleggere som ønsker dette kan det løses ved at en av klubbens løpere starter i god tid før de andre løperne – gjerne dagen før – og løper med EKT-brikke. Vedkommende kan på denne måten også få godskrevet løpet – i tillegg til kontrollen.

Poengberegning (gjelder dette ennå?)

Vinneren av løypa får 1000 poeng. Deretter trekkes det ett poeng per 3.sekund bak vinneren. Er du ett minutt bak, får du altså 980 poeng. Hvis du er 10 minutter bak, får du 800 poeng. Er du 40 minutter eller mer bak vinneren, får du uansett 200 poeng for godkjent løp. Hvis du starter, men må bryte eller blir diskvalifisert, får du likevel 50 poeng får å stille opp og ikke bli sittende hjemme!

Antall løp per sesong vil variere noe, det samme hvor mange løp som skal telle i sammenlagtkonkurransen.  Premiering vil også variere. Dette vil det opplyses om i begynnelsen av sesongen.

Påmelding

Det er mulig og ønskelig med forhåndspåmelding i Eventor inntil dagen før løpet (det er til stor hjelp for arrangøren om du gjør det). Det er også mulig med direktepåmelding på samlingsplass ved oppmøte.

Startkontingent
Hvem Beløp Leie EKT
Fra og med 17 år 40 kroner 10 kroner
Under 17 år 20 kroner gratis

Klubbene i Salten betaler startkontingenter etter sesongslutt. B&OI betaler startkontingenter for sine medlemmer. Ikke-medlemmer må betale ved start.

Kart

Se egen side om kart og OCAD. Eventuelle endringer på kartet som oppdages skal merkes av og formidles til kartforvalter snarest mulig.

Målestokk: for vanlige o-løp i skogen skal 1:10 000 eller 1:7 500 benyttes. På sprintløp kan den variere fra 1:2 000 til 1:5 000.

OCAD: Programvaren Ocad som brukes til å tegne kart og løyper finnes i flere versjoner og den mest aktuelle for løypeleggere er Ocad CS (Course Setting) som gir mulighet for å legge og endre løyper, men ikke å endre selve orienteringskartet. Klubben kjøper inn mange lisenser av denne om gangen og man kan få lisens ved å kontakte kartforvalter. Om du ikke ønsker/kan bruke Ocad selv har vi noen «Superbrukere» i klubben som kan hjelpe (listen er ikke redigert siden 2008):

 • Arild Hegreberg
 • Jakob Kalvig Skogan
 • Håvard Irgens
 • Anders Kure

Disse skal få løpe selv om de gjør løypetegningen.

Trykk/Print

Når løypene er lagt må de skrives ut og kartforvalter kan hjelpe til med dette. Ønsker man å gjøre det selv er det en stor fordel å bruke en god laserskriver eller fargekopimaskin med mulighet for utskrift direkte fra PC. Ta noen prøveutskrifter først for å teste farger. Vær helt sikker på at fargene og kontrastene blir blir gode, det er mange av oss som ikke har like godt syn lengre. Det er få ting som irriterer så mye som dårlige kart.

Vi bruker delvis også Bodø Industri til trykking. Da lager man pdf-filer av hver løype (i Ocad: «Fil» –> «Eksporter») og sender i mail til trykkeriet@bodoind.no. Ring først for å avtale. Opplys om antall av hver fil/kart og papir (normalt 100 grams A4), og at regning settes på B&OI Orientering. Kart som sendes om morgenen til BI er normalt ferdigtrykket i løpet av dagen.

Postbeskrivelser

Postbeskrivelsen skal som minimum inneholde postens kode, postdetaljen og postskjermens plassering (for eksempel under stup, oppe på høydepunkt, østre kant av myr og lignende). Løypas lengde og hvilke klasser som har løypa bør også være med. Internasjonale symboler benyttes i alle klasser bortsett fra nybegynner, hvor postbeskrivelse skal være i tekst..

 Her finner du norsk forklaring til IOF postbeskrivelser.

Samlingsplass

De fleste har kanskje ikke anledning til å legge ned så mye arbeid i en samlingsplass, men med noen enkle grep kan det bli veldig bra.

Viktigst er nok å holde orden, f.eks. med enkle tausperringer, et målseil og en vegviser til start som gjør organiseringen av samlingsplass tydelig.

I følge reglene har løperne i nærløp krav på å få vite resultatet. Dette gjøres jo enklest ved en lapp fra Time-Recorder. I tillegg kan man be løperne skrive resultatet selv på en resultattavle like ved. En standardliste vil bli trykket opp før sesongstart.

Standard informasjonsplakat om løyper, startavgift m.m. finnes i bua.

Huskeliste materiell

Denne lista kan gi deg en antydning om hva slags utstyr du trenger fra bua:

 • tidtakerutstyr 2 stk Time-Recorder (sjekk funksjon, batteri og papir.)
 • startklokke
 • Arrangementskofferten (penner, heftemaskin osv.)
 • klubbtelt
 • start/målseil
 • merkebånd til sperringer, innløp og lignende , samt røde/hvite metallstaver.
 • campingbord (2 stk) og stoler
 • plakater, veivisere til start og parkering
 • øks, hammer og spiker
 • postbukker (med EKT-enhet)
 • postskjermer, også for merking til samlingsplass

Lykke til! Ikke nøl med å spørre noen som er mer erfarne om du lurer på noe. Hvis du har tips til forbedring av denne siden så ta kontakt med websjefen.

Share