Kart

NB! Denne siden har ikke vært oppdatert på en stund, og er derfor delvis avleggse. Dersom du trenger kart til løypelegging så henviser vi til arrangøreguiden.

Historikk

Orientering i Bodøskolen

På Bodø kommunes nettsted for skolekart og orienteringsteori vil du finne kommunens skolekart for utskrift på fargeskrivere og lenker til et utvalg av orienteringsøvelser. Kartene er i pdf-format og kan fritt brukes også av barneidrettsskoler, velforeninger, speidergrupper osv.

Konkurransekart

Kopi fra de gamle nettsidene ligger under. Kartsidene er under utvikling?

Undesidene på de gamle nettsidene:

B&OI Orientering sine kartsider finner du her.

Se forøvrig Lagshåndboka for tips for løypeleggere.

Velkommen til kartsidene

Disse sidene er for tiden under oppdatering. Setninger, lenker og annen info som ikke er ferdige enda eller ikke stemmer fordi andre sider ikke er oppdatert enda, er derfor stilt i kursiv. Fram til oppdateringen er ferdig finner du våre nåværende kartsider ved å klikke på lenken øverst.

Orienteringskartet
Kartet er orienteringsidrettens anlegg. Orienteringskartene er svært detaljerte. Høydekurver, stup og stein, myrsystem, bekker, stier, bebyggelse mv er nøye synfart i terrenget og på basis av spesialutarbeidete fotogrammetriske grunnlag. Kartene klassifiserer i tillegg terrenget etter grad av åpenhet/vegetasjonstetthet. Kartene utgis i praktiske målestokker i forhold til denne detaljeringsgraden for god lesbarhet.
Orienteringskartet er godt egnet for turbruk og kan også være et godt hjelpemiddel i samfunnsplanleggingen og ved leteaksjoner.

Kartutvikling og historikk
Orienteringskart gis i alminnelighet ut av de lokale orienteringsklubbene. B&OI Orientering har siden 60-tallet laget orienteringskart i Bodømarka. I alt er det kartlagte området ca 130 km2. Kartverket har vært holdt oppdatert kontinuerlig ved at det i årenes løp har vært utgitt i et 100-talls forskjellige utgaver av enkeltkart med hensyn til avgrensning og målestokk og ved endringer i kartnormen.
Sprintorientering er en øvelse som foregår i bymessige strøk med innslag av parker og bynært terreng. For denne øvelsen har B&OI Orientering utarbeidet spesielle sprintkart i stor målestokk over en del områder i byen.
Videre har Bodø kommune i samarbeid med B&OI Orientering latt utarbeide egne skolekart ved alle skolene i kommunen for skolebruk. Disse kartene er også godt egnet for bruk av lag og foreninger som driver idrettskoler ol. i nærmiljøet.

Tilgang til kartene
I dag foreligger kartverket i digital form og kart kan printes ut fra kartdatabasene etter behov. Du vil finne karttilbudet og de forskjellige karttypene ved å slå opp i venstremargen. Pdf-versjonen av kartverket som ligger her er åpen for fri nedlasting og til allmenn bruk.
Kartverket fins i tillegg i en såkalt ocad-versjon primært for intern bruk for lagets egne aktiviteter som løp, trening og for oppdateringsarbeid mv. Ocad-versjonen kan også leies ut til andre som har behov for kartdata. Denne versjonen er underlagt tilgangskontroll, og framgangsmåte og betingelser for å få tilgang til denne er beskrevet under ”Lagshåndboka” i menylinja øverst på siden.

Kontakt
Kartutvikling og -forvaltning ivaretas av  klubbens kartleder og kartforvalter. Disse velges på  årsmøtet og funksjonene ivaretas i dag av:
Kartleder:
Kartforvalter:
Arbeidsoppgavene for disse finner du her.

Share