Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

Strategi 2019-2022 og organisasjonsplan ligger (foreløpig) her.

STYRET B&OI ORIENTERING 2020:

 • Leder Leif Magne Eggestad (2020)
  • Nestleder Morten Selnes (2020)
  • Styremedlem: Marianne Pettersen (2019-20)
  • Styremedlem Katrine Kalvig (2020-21)
  • Styremedlem Øyvind J Olsen (2020)
  • Vara: Marit W Kure (2020), Marit Johnsen (2020)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder Steve Samuelsen (2019-20)
  • Medlemmer: Elisabet Kongsbakk (2020), Asgeir Jordbru (2019-20), Martin Hoset (2019-20), Eirill Pettersen Buvik (2019-20), Marte Fallbakken Berge (2020-21).
Rekrutteringsutvalget:
Rekruttaktiviteter ivaretas av Idretts- og rekruttutvalget.
Turo-utvalget
 • Leder: Torkel Irgens (2020-21)
  • Medlemmer: Marit Bjørnevik (2020-21), Per Rekkedal (2019-20), Jan Prytz (2019-20),
  Heidi Nilsen (2019-20)
Informasjonsutvalget:
 • Leder: Arne Kristian Nordhei, (2019-20) telefon 99 63 74 75
 • Medlem: Marit Johnsen (resultatservice) (2020)
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2020) telefon 75 56 18 24
 • Medlemmer: Geir Moen (2020), Per Dalhaug (2020)
Egne funksjonsansvarlige:
 • Kasserer:  Katrine Kalvig (2020-21)
 • Vaktliste Bodin:  Åge Mohus (2019-20)
 • Kartleder: Morten Selnes (2020-21)
 • Kartforvalter: Arild Hegreberg (2019-20)
 • Løpstøy/klubbdrakt: Janne K Nilsen (2020-21)

Kontrollutvalg: Anita Eriksen (2019-20). Jon Øverås (2019-20, vara)

Representanter til kretstinget 2020: Leif Magne Eggestad + ?
Valgkomite: Torkel Irgens, Janne Nilsen og Marit W Kure (vara: Regula Hösli)
Share