Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2018:

 • Leder Leif Magne Eggestad (2018/19)
 • Nestleder Morten Selnes (2017)
 • Styremedlem Asgeir Jordbru (2017/18)
 • Styremedlem Håvard Solbakken (2017)
 • Vara: Janne Anita Nilsen og Katrine Kalvig (2017)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder Elisabet Kongsbakk (2017/18)
 • Medlemmer: Morten Tjønndal (2017/18), Anders Kure (2017/18), Steve Samuelsen (2017/18) og Trond Ertsgård (2017)
Rekrutteringsutvalget:
Rekruttaktiviteter ivaretas av Idretts- og rekruttutvalget.
Turo-utvalget
 • Leder: Marit Bjørnevik (2017/18)
 • Medlemmer: Per Rekkedal (2017/18), Torkel Irgens og
Informasjonsutvalget:
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2017) telefon 75 56 18 24
 • Medlemmer: Geir Moen (2017), Per Dalhaug (2017)
Egne funksjonsansvarlige:
 • Kasserer:  Frode Ikdahl (2017)
 • Vaktliste Bodin:  Åge Mohus (2017)
 • Kartleder: Morten Selnes (2017)
 • Kartforvalter: Arild Hegreberg (2017/18)
 • Revisorer: Anita Eriksen (2017/18). Jon Øverås (2017/18, vara)
Representanter til kretstinget 2017: Torkel Irgens, Arild Hegreberg, pluss en til.
Valgkomite: Morten Tjønndal, Åge Mohus og Eirill P. Buvik.
Share