Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2019:

 • Leder Leif Magne Eggestad (2019)
 • Nestleder Morten Selnes (2019)
 • Styremedlem: Marianne Pettersen (2019-20)
 • Styremedlem Katrine Kalvig (2018-19)
 • Styremedlem Håvard Solbakken (2018-19)
 • Vara: Janne Anita Nilsen og Marit Johnsen (2019)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder Steve Samulesen (2019-20)
 • Medlemmer: Elisabet Kongsbakk (2019), Asgeir Jordbru (2019-20), Martin Hoset (2019-20), Eirill Pettersen Buvik (2019-20), Marte Fallbakken (2019).
Rekrutteringsutvalget:
Rekruttaktiviteter ivaretas av Idretts- og rekruttutvalget.
Turo-utvalget
 • Leder: Marit Bjørnevik (2019-20)
 • Medlemmer: Per Rekkedal (2019-20), Torkel Irgens (2019), Jan Prytz (2019) og Heidi Nilsen (2019-20)
Informasjonsutvalget:
 • Leder: Arne Kristian Nordhei, (2019-20) telefon 99 63 74 75
 • Medlem: Terje Olsen (resultatservice) (2019)
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2019) telefon 75 56 18 24
 • Medlemmer: Geir Moen (2019), Per Dalhaug (2019)
Egne funksjonsansvarlige:
 • Kasserer:  Katrine Kalvig (2018-19)
 • Vaktliste Bodin:  Åge Mohus (2019-20)
 • Kartleder: Morten Selnes (2019)
 • Kartforvalter: Arild Hegreberg (2019-20)
 • Løpstøy/klubbdrakt: Janne K Nilsen (2019)

Revisorer: Anita Eriksen (2019-20). Jon Øverås (2019-20, vara)

Representanter til kretstinget 2019: Per Rekkedal, Leif Magne Eggestad
Valgkomite: Åge Mohus, Torkel Irgens og Marit W Kure (vara: Regula Hösli)
Share