Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2015:

Idrettsutvalget
Rekrutteringsutvalget (foreløpig mangelfullt):
Turo-utvalget
  • Leder: Marit Lunde
  • Medlemmer: Per Dalhaug, Per Rekkedal, Elisabeth Bergquist, Lisbeth Lunde
Informasjonsutvalget:
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
Egne funksjonsansvarlige:
  • Kasserer:  Frode Ikdahl
  • Vaktliste Bodin:  Åge Mohus
  • Kartleder: Arild Hegreberg
  • Kartforvalter: Arild Hegreberg
  • Revisorer: Anita Eriksen. Jon Øverås (vara)
Representanter til kretstinget 2015: (kommer)
Valgkomite: Marit Bjørnevik (leder), Elisabet Kongsbakk og Morten Tjønndal
Share