Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2021:

 • Leder Leif Magne Eggestad (2022), valgt for ett år. Telefon 913 20 665, epost.
  • Nestleder Morten Selnes (2022), valgt for ett år.
  • Kasserer Joar Gjerdahl (2022-23), valgt for to år.
 • Styremedlemmer: Marianne Pettersen (2021-22), Ann Trude Mohus (2022) og ungdomsrepresentant Jabob Hunstad (2022-23)
  • Vara: Marit W Kure (2022), Silje Wästlund (2022)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder: Marte Fallbakken Berge (2021-22), fram til sommer 2022, Steve fungerer.
  • Medlemmer: Steve Samuelsen (2021-22), Asgeir Jordbru (2021-22), Martin Hoset (2021-22), Eirill Pettersen Buvik (2021-22), Elin Högstrand (2021-22)
Turo-utvalget
 • Leder: Torkel Irgens (2022) valgt for ett år
  • Medlemmer: Anne Berit Vikhals (2021-22), Per Rekkedal (2021-22), Jan Prytz (2021-22), Regula Hösli (2021-22)
Stolpejaktutvalget (ad hoc fra 2019-), alle valgt for 2021-22:
Leif Magne Eggestad, Åge Mohus, Marit W. Kure, Arild Hegreberg
Informasjonsutvalget:
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2022) telefon 75 56 18 24
 • Medlemmer: Geir Moen (2022-23), Per Dalhaug (2022-23)
Kartkomiteen:
Kartleder: Morten Selnes (2022)
Kartforvalter: Arild Hegreberg (2021-22)
Medlem: Carl B Bjørseth (2022)
Medlem: Martin Hoset (2021-22)
Egne funksjonsansvarlige:

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus (2021-2022) ble på årsmøtet 2021 valgte for 2021 og 2022
Kartforvalter Arild Hegreberg (2021-2022) ble på årsmøtet 2021 valgte for 2021 og 2022
Løpstøy og klubbdrakt Janne Nilsen (2021-2022) ble på årsmøtet 2021 valgte for 2021 og 2022
Ansvarlig for politiattest: styret vil oppnevne en fra styret utpekes av styret
Ansvarlig for barneidrett: Marianne Pettersen (2020-2021) utpekes av styret
Ansvarlig for smittevern: Marianne Pettersen (2022-2023) utpekes av styret
Ansvarlig for nettsiden Orientering i Bodø skolen: Øyvind J Olsen (fra 2022) utpekes av styret
(Det er i 2020 oppnevnt foreldrekontakter i B&OI Ung: Janne Nilsen og Marianne Pettersen)

Kontrollutvalg: leder Frode Ikdahl (2021-22), medlem Ellen Arntzen (2022-23), vara:Jon Øverås (2021-22).

Representanter til kretstinget 2021: Leif Magne Eggestad, Åge Mohus, Morten Selnes
Valgkomite: leder Janne Nilsen (2020/21/22), Martin Finstad (2022/23/24), Håvard Solbakken (2022/23). Vara Anne Lise Øiesvold (2022) og Sverre Magnus Bjørseth (2022)
Share