Økonomi

Kasserer i B&OI orientering er Katrine Kalvig.

Kontonummer: 0530 41 86862 (B&OI orientering, postboks 251, 8001 Bodø)

VIPPS: 24426 (skriv hva du betaler for)

Organisasjonsnummer: 976 329 414

Det er opprettet en egen mailadresse (se over) til bruk for alt som har med økonomi i klubben å gjøre, feks når materiell bestilles. Regninger for reiser sendes også til denne mailadressen.

NYTT
Skjema for reiseregninger finner du her (excel). Dersom man ikke har skanner og kan sende inn skjema benyttes klubbens postadresse eller kasserers privatadresse (se over).

Oversikt:

KJØREGODTGJØRELSER (oppdatert 2013)

  • Det er dumt å kjøre alene til løpene, du sparer både penger og miljøet ved å sitte på dine venner i o-gruppa. På Saltenkaruselløpene, KM og andre løp oppfordrer vi folk til å kjøre i lag, og at passasjerene er så vennlige at de uoppfordret betaler sin andel av bilutgiftene. Styret i o-gruppa mener at satsen pr passasjer kan være kroner 25 / 40 / 50 for reiser til henholdsvis Valnesfjord, Festvåg / Skjerstad / Sørfold.
  • Kjøregodtgjørelse: klubbens satser for kjøregodtgjørelse til viktige løp finner dere i skjema for reiseregninger litt lengre opp på siden. Av hensyn til miljø og økonomi forutsettes det at en ikke kjører i flere biler enn nødvendig.Reiseregninger som B&OI skal dekke må sendes inn til kasserer snarest mulig.
Share