Koronaoppdatering fra 2. august fra Norges Orienteringsforbund

Koronaoppdatering fra 2. august

02.08.21 Norges Orienteringsforbund

Vi ber alle våre lag om å forholde seg til gjeldende råd.

Etter regjeringens pressekonferanse 28. juli er det ingen endring i tillatt antall på arrangement, det er fortsatt mulighet for å arrangere o-løp med 4 x 200 deltakere.Unntak for avstandskrav på arrangementer

Ved idrettsarrangementer skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte.

Arrangører teller ikke i totalantallet. 
 Som utgangspunkt skal personer som er til stede kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.  
Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke overholdes for følgende grupper: 

• Utøvere, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse. 
• Deltakere på arrangement i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet. For personer over 20 år gjelder dette unntaket bare hvis det er nødvendig for å utøve aktiviteten. 

Unntakene om avstand gjelder ikke for publikum.
Det vil fortsatt være flere kommuner med lokale tiltak som gir strengere føringer enn de nasjonale. Norges Orienteringsforbund ber derfor alle om å holde seg oppdatert via sin bostedskommunes hjemmeside.

Følgende nasjonale anbefalinger er gjeldende for Norges Orienteringsforbund:

Selv om kravet til avstand er tatt bort ved utførelse av idrettsaktivitet for alle aldersgrupper så oppfordres det til å holde avstand både før og etter selve aktiviteten.

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangement slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Det oppfordres til å ikke oppsøke arrangementer i annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå

Info finnes hos Helsedirektoratet – Idrettsveileder

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

For de som har lov til å arrangere så skal en følge rådene i vår oppdaterte Koronaveileder som finnes: her

Hva er et arrangement:
– 
Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
– Trening innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.


Eksempel på smittevernprotokoll ser du: her

Share

Comments are closed.