Protokoll fra årsmøtet 22.02.2021 og kontrollutvalgets beretning for 2020

Under fanen «Viktig medlemsinfo» og undersiden «Lagslov og organisering», finnes lagets Lov gjeldende fra 1.1.2020. Lagets organisasjonskart, samt navn på medlemmer i styre, utvalg og komiteer er tatt inn i foranstående dokument «Organisasjonsplan 2021 etter årsmøtet 22022021

Share

Comments are closed.