Innkalling til Årsmøte i B&OI Orientering, mandag 15.februar 2021 kl 1830. (Sted kommer senere.)

Innkalling, med foreløpig saksliste, er vedlagt. Det kan bli endringer i sakslisten før møtet. Saker som medlemmer ønskes fremmet for årsmøtet, må meldes inn til styret senest mandag 18.januar 2021. Endelig saksliste, med saksdokument, blir lagt ut ca 1.februar. Protokoll fra forrige årsmøte i 2020 kan også leses her.

Share

Comments are closed.