Terminliste 2020 (med «koronaregler»). [Oppdatert 20.mai]

Følg med på facebook og hjemmesiden i forkant av hvert løp. På grunn av situasjonen med koronaviruset og den pågående pandemien vil det i første omgang arrangert «forenklede løp». Allerede fra midten av mai ser vi en oppmykning i reglene.

«Resultatoversikt» løp/treninger 2020

Stolpejakten, les her.

På grunn av «Koronareglene» blir det ikke vanlige løp med det første, men vi følger anbefalinger fra myndighetene og orienteringsforbundet med tanke på hvordan vi kan gjennomføre. Fra midten av mai ser vi en gradvis opp-åpning, så det er bare å følge med. Det vil være egne innbydelser for hvert løp.

I første omgang blir det forenklede løp der løypelegger henger ut postskjermer på alle poster, samt start og mål. Fra midten av mai er det tidtakning med EKT for de som ønsker (start ml 18-1900). Da blir det fri start iløpet av tirsdag-onsdag før skjermene tas inn igjen. Løypelegger legger ut nok kart i en pose eller boks et «lurt sted» i nærheten av start og informerer om hvor de kan finnes på facebook i forkant. For disse løpene blir resultatlistene i livelox, så alle som har oppfordres å løpe med gps. Så lenge vi har denne løsningen er det ikke noe jobb å gjøre for løpsleder.

Vi håper å komme igang med mer normale løp etterhvert, men må bare vente å se.

Endringer vil sannsynligvis komme.

OPPDATERTE RETNINGSLINJER:

Følgende er hentet fra Norsk Orientering sine retningslinjer:

Dette er også B&OI Orienterings retningslinjer for aktivitet inntil videre.

Egenorganisert trening
Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern
overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen felles oppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene. All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!


Konkurranser
Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Enn så lenge gjelder myndighetenes pålegg fram til 15. juni. Med de signaler som gis i media, er det overveiende sannsynlig at perioden med restriksjoner vil bli forlenget utover nevnte dato. Men det er utenfor NOFs beslutningsmyndighet. Ovennevnte aktiviteter vil ved gjennomføring som beskrevet dessuten fjerne belastning fra mer tradisjonelle turstier og utfartssteder. Ved å opprettholde ovennevnte aktiviteter innen de
gitte begrensninger, gir o-idretten sitt bidrag til økt aktivitet, bedre folkehelse og redusert smittespredning.

Share