Medlemskontingent 2020

Medlemskontingenten for 2020 er nå sendt til medlemmene på mail og vi ber om at dere betaler den innen utgangen av april.

Klubben benytter NIFs system Klubbadmin til administrasjon av medlemsregisteret og utsendelse/innbetaling av kontingent. Dette systemet forenkler klubbens arbeid knyttet til kontingentinnbetaling og purring, så vi ber om at dere så langt det er mulig betaler kontingenten via Min idrett som det er lenket til i mailen dere har mottatt.  

Dersom det skulle by på problemer for noen av dere å betale via Min idrett, så er det mulig å betale fakturaen på vanlig måte uten å gå via Min idrett, men det medfører noe mer administrasjon for klubben. Dersom noen av dere som har mottatt kontingentkrav, ikke lenger ønsker å stå som medlem i B&OI Orientering, så er det viktig at dere sender beskjed om dette snarest mulig så vi unngår unødvendige purringer.  

Hvis det er noen som ikke har mottatt mail med kontingentkrav og som mener at de skal være registrert som medlem, er det også viktig at dere gir beskjed slik at vi får ordnet opp i dette.  Beskjedene sendes på mail til klubbens maiadresse okonomi.bodo.o.gr@gmail.com 

Kontingent: https://bodo-orientering.no/?page_id=2936

Share