Stolpejakt 2019 i Bodø

Stolpejaktpostene er nå satt ut, 40 i sentrum og 10 på Mørkved. Kartbrosjyren er tilgjengelig i Stormen bibliotek og Bodø turistinformasjon. Dette nye klubbtilbudet er gjort tilgjengelig for alle via www.stolpejakten.no og det er allerede registrert flere stolpejegere. Stolpene er utstyrt med koder og farger, der grønn betyr at stolpen er lett tilgjengelig, blå litt vanskelig, rød middels og sort er «vanskelig».

Bodø og omegns IF orientering tilbyr Stolpejakt som nytt gratis, aktivitetstilbud. Dette er en mulig bypåskeaktivitet som er tilpasset alle.

Stolpejakten går ut på å finne frem til og registrere stolper, ved hjelp av kart. Stolpene er nummert og utstyrt med fargekoder som angir vanskegrad, en bokstavkode og QR-kode. Stolpene kan registreres analogt eller via www.stolpejakten.no ved å skanne QR-koden i appen som er gratis tilgjengelig.

Til Stolpejakt 2019 i Bodø er det altså satt ut 50 poster sentralt plassert i sentrum og på Mørkved. Stolpejakten pågår fra 15.april til 1.november.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og eldre, aktive og inaktive, elever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere.

Stolpejakten er et gratistilbud for alle brukere og deltakere. Opplegget er støttet av Bodø kommune og Bodø idrettsråd, og koordineres gjennom Foreningen Stolpejakten som er en allmennyttig forening med mål om å bidra til økt fysisk aktivitet bant folk flest i hele landet.

Kartbrosjyren som viser hvor stolpene er utplassert og med informasjon om opplegg og stolpene, er lagt ut i Stormen bibliotek og Bodø turistinformasjon. Kart kan lastes ned via nettstedet www.stolpejakten.no hvor en også finner mer informasjon.

Stolpejakt er en aktivitet som er blitt svært populært for store og små, spreke og litt mindre spreke, i stadig flere kommuner i Norge. Stolpejakt vil være en ypperlig, morsom og spennende aktivitet for alle som skal være i byen i påska. Den gir også mulighet til å lære å bruke kart til å orientere seg i urbane strøk.

Når alle stolpene er funnet, så vil tur-orienteringen i Bodø-marka være en naturlig fortsettelse for å bli endra sprekere i nærmiljøet, og oppleve mer av gleden med orientering i Bodø-marka. Årets tur-orientering vil være tilgjengelig fra 10.mai.

Share

Comments are closed.