Litt fra Årsmøtet i B&OI Allianse

Ble avviklet på tirsdag 19.3. med 9 til stede. Alliansen ivaretar B&OIs eiendommer som er Skihytta (fra 1898?) og Klubbhuset i Tennisveien.

Spesielt Klubbhuset har vært mye utleid i 2018 (fast leietakere og 21 ganger til andre). Huset er blitt beiset, blitt rundvasket, fått nye kjøkkenfronter og ny varmtvannsbreder og det er foretatt eltilsyn av huset. I 2019 er det nøvendig med videre vedlikehold, ettersyn av tak og behov for nytt gulvbelegg. Dette skal delvis gjøres ved dugnads-jobb som klubbhuset betaler kr 15 per time for, og som tilbys B&OI grupper. Det er et eget klubbhus-utvalg bestående av Veronica Kåring (leder), Hilde Pedersen (økonomi) og med Anne-Lise Dybdahl som medlem. Regnskapet for klubbhuset viste et negativt resultat på ca 6800, inntekter 92700 og driftskostnader 99500 (inkl reperasjon/vedlikeholdsarbeid). Klubbhuset har en egenkapitalkonto hvor det står over 200 000.

Skihytta ved Søløyvatnet har fått nytt kjøkken og vært utleid 9 ganger i 2018, i tillegg til vinterservering fra 27.jan. til 25.mars i 2018. Der er det også vedlikeholdsbehov; isolering av kloakkrør, renovering av toalett og behov for nye vindu og varmeovner. Det er en eget Skihytteutvalg hvor Anne-Lise Dybdahl er leder, med Per Eggesvik som kasserer og Kristin Tennes som medlem. Skihytta hadde et positivt resultat på 4900 i 2018, inntekter fra salg (34800) og utleie (33500), mens driftskostandene utgjorde 63400. På egenkapitalkontoen til Skihytta er det 231000.

Inkl styrets regnskap/resulta, så viser resultatregnskapet for B&OI Allianse en inntektsside på 175700 og kostnadsside på 171000, og et positivt resultat totalt. Styret disponerer sparekontoer hvor det står over 200000. Håkon Johansens Minnefond er blitt overført fra B&OI Friidrett til Alliansen i 2018, og det ble opplyst på årsmøtet at B&OI Friidrett vil ble nedlagt etter 125 årsjubileumet 14.des. 2019 til B&OI. B&OI Langrenn har heller ingen aktive langrennsløpere, men tilbyr Skiposten som aktivitetstilbud.

June Navjord Moltubakk ble valgt til ny leder av B&OI Allianse. Hun jobber hos First Scandinavia, er fra Storkmarknes og lærer (lektorutdannet), og medlem av turn. I styret sitter Anne-Lise Dybdahl (som nestleder) fra friidrett/turn, Anne Marit Isachsen (kasserer) fra langrenn, «vår» Geir Moen fra orientering og Hilde Pedersen fra turn er styremedlemmer. Regnskapsfører for Allianse er Gunn Kaspersen (eget firma).

Det er flott at Geir er med i styret og sikrer våre interesser og andeler i verdifulle eiendommer.


Share

Comments are closed.