Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 29. januar 2018 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 15. januar 2018.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2017
 5. Revidert regnskap 2017
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil legge frem et forslag til langtidsplan for 2018-2021
 7. Kontingent 2018
 8. Budsjett 2018
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Sstyremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2017 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Saksdokumenter tidligere år.

Share

About Arne Kristian Nordhei

websjef bodo-orientering.no

Comments are closed.