Saksdokument til Årsmøtet den 7.2.2023

Her vil årsmøtedokumnetene bli lagt ut fortløpende: Budsjettforslag: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Budsjett-forslag-20223.pdf Resultatrapport: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Resultatrapport_-_06.02.2023-1.pdf Balanserapport: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Balanserapport-06.02.2023.pdf Kontrollutvalgets beretning: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/BOI-Kontrollutvalgets-beretning-2022.pdf Årsmelding: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Arsmelding-2022-endelig-utgave.pdf Strategi og langtidsplan: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Strategi-og-langtidsplan-2023-2026-for-BOI-orientering-til-Arsmotesak-10.pdf Fastsetting av medlemskontingent: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Sak-11-Fastsetting-av-medlemskontigent-2023.pdf Organisasjonsplan: http://bodo-orientering.no/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Organisasjonsplanen-2023-forslag-sak-13.pdf

Share