Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer 20 år eller eldre, utsettes t.o.m. tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig

Fra Bodø kommune, via Bodø idrettsråd, har vi mottatt flg melding (oppdatert 16.2.): Til alle idrettslag i Bodø kommune, Kriseledelsen i Bodø kommune har i dag besluttet følgende lokale tiltak: Innendørs idretts- og fritidsaktivitet for personer 20 år eller eldre Les mer →

Share

Årsmøtedokumenter

Årsmeldingen for 2020, forslag til Organisasjonsplan 2021 og Strategi og langtidsplan 2021-2024, Forslag til medlemskontigent 2021 og Regnskap for 2020 og Budsjettforslag 2021, og Balanserapport for regnskapsåret 2020, samt Kontrollutvalgets beretning og Valgkomiteens forslag er nå lagt ut på klubbens Les mer →

Share