Anbefaling om en pause i fritidsaktiviteter for ungdom i ungdoms- og videregående skolealder, fra idag 6.11. tom søndag 15.11. pga smittesituasjonen i Bodø

Klubben har mottatt flg anbefaling via Bodø idrettsråd: Til alle idrettslag i Bodø kommune, På pressekonferansen til Bodø kommune kom det følgende anbefalinger angående idretten; Med bakgrunn i de nye nasjonale retningslinjene, og smittesituasjonen i Bodø kommune anbefales det at Les mer →

Share